Min syssling Stig Holmström

När man öppnar ÖFS, Östergötlands Flyghistoriska Sällskaps tidning och medlemsblad möts man av följande!
Stig Holmström är ordförande i ÖFS, men också min syssling och barndoms lekkamrat.

When opening ÖFS, Östergötland Aerospace Historical Association magazine meets I of the following!
Stig Holmström is chairman of the ÖFS, but also my second cousin and childhood playmate.

20140111-032259.jpg

20140111-032346.jpg

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *