My call sign on Skype

Har en tid varit borta från Skype. Nu är förbindelsen åter upprättad.
Mitt anrop är: Airmen 39

Has a time been away from Skype. Now the connection is restored.
My call sign is: Airmen 39

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *